Referat af generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent og referent

 1. Rasmus Stougaard – valgt
 2. Simon Krogh-Nielsen – valgt

Der er lavet opslag med dagens begivenhed den 6. januar, så mødet er indkaldt rettidigt

2. Formandens beretning

“Velkommen til vores årlige GF, jeg har ikke så meget at sige, da vi igen har været ramt af corona. Men jeg har inviteret Rene Bøge Lejre, udviklingskonsulent fra Triathlon Danmark, med til vores møde i aften. Rene kan fortælle hvad der er af muligheder for workshops og værktøjer for en bestyrelse, så den har noget at arbejde med, samtidig med at den kan inddrage medlemmerne og gøre at det bliver en attraktiv og spændende klub at være med i.

Jeg har tænkt at lade det være lidt op til jer om hvad tænker i.. input om hvad retning I synes klubben skal gå og især den nye bestyrelse der skal konstituere sig, hvad de skal arbejde sig hen mod. Kom med gode forslag…
Jeg tænker, at vi kan tage en lille snak om det, også nu hvor der er en del penge på kontoen.

Men først vil jeg kort lige fortælle om året i STK.

Året i STK.
Hen i foråret begyndte der at komme gang i foreningslivet igen, efter det havde været lukket ned hen over vinteren pga. corana. I april blev der blev holdt en noget alternativ generalforsamling i en spejderhytte i Gudme.
Man begyndte at se flere stævner blive slået op og der var mulighed for at tilmelde sig igen.

Maj: Fik vi besøg af Line Thams, som Andreas hvad fået lavet en aftale med om at komme og være medunderviser til svømmetræningen, her skulle hun i første omgang give gode råd og tips i svømmehallen og senere i ow, når det var lidt varmer vandet.

Juni: Var der Jels triatlon hvor nogle STKére var med, i Helsingør var der den halve ironman, hvor vi også var nogle stykker med.

Juli: Begyndte lørdags svømning med kaffe og brød igen. (Hvilket jeg synes er et godt indspark og noget vi bør holde ved.)

August: Var det så blevet tid til klubbens stor begivenhed Klubmesterskabet.
Vejret var ikke helt som man gerne kunne ønske det. Der var en god vind og lidt kraftig regnbyger. Men på trods af det fik vi en nye klubmestre Anette Halkjær og Michael Toftlund Stort tillykke.
Mette Svarre var i Finland for at køre sin Ironman.
Ironman København var vi også godt repræsenteret. Der var et par stykker der havde en drøm om at kvalificere sig Hawaii hvilket de også gjorde. Stort tillykke til Kenneth Roed og Klaus Haller. Der var også to til ironman i Hamburg, hvor Morten Halkjær fik kvalificeret sig til Hawaii. Michael Gislason var i Stavanger i Norge for at køre sin ThorXtri.

September: Blev der kørt den halve i Herning Garmin challenge hvor STK igen var stærkt repræsenteret og med flotte resultater.

Oktober. Var der lige nogle flere STKér der ville i ilden i Tjekkiet for at gennemfør Vinterman Xtreme Triathlon. Der også lige en ironman på Mallorca der skulle vinges af.
Jan Præstholm fik startet spinning op igen efter en pause. Kan kun opfordre til at møde op, det piv sjovt og hyggeligt og kan godt mærkes lidt når man går hjem

November: Tog Morten og Annette Halkjær til Mexico for at køre ironman igen med flotte resultater.

December: Blev der afholdt STK klubfest, det blev en god og hyggelig aften med god mad og vin. Der blev taget initiativ til et nytårsløb, hvor man selv kunne bestemme, hvor lang man ville løbe, for så ønske godt nytår.
Synes lige at vi skal give os selv og alle en stor hånd.

Vandtider: Der er pt ikke blevet ændret på vores vandtider, og det bliver nok også svært, da der er noget, der er primetime for de unge. Men der er kommet forslag om at købe tid ude i den nye svømmehal.
Men lad os gå tilbage til det første, hvad vil vi med klubben.?”

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år

 • Regnskabet kan downloades her:
 • Husk at vi har én Sponsor; SEF-Energi – tilmeld din regning til Klubben, så får vi en procentdel: https://www.sef.dk/privat/el/supportenergi/
  • Budgettet afspejler vores regnskab for i år.
  • Der budgetteres med 10.000 kr til initiativpuljen – projekter, som er til gavn for klubben (indkøb, sociale arrangementer, fælles trænings arrangementer m.m)

Regnskabet og budget er godkendt

4. kontingent fastsættelse:

 • Bestyrelsen foreslår at fastholde 1000,- kr for et år, 600,- kr for et 1⁄2 år
 • Forslag om studierabat, evt dele indbetalingerne op i semestre og 1⁄2år – der er for og imod.
  • Der er forslag om studierabat, så man som studerende betaler 750,- kr om året. – bestyrelsen fastsætter et passende studie kontingent.
 • kontingent betales på mobilpay 44504 – skriv kontingent 2022

5. Udvalgenes beretning

● Svømning

 • Der er ikke sket meget i 2021, vi har uændrede tider.
 • Der er kommet et forslag om at byde ind på en bane eller to et par eftermiddage/aftener i den nye svømmehal
 • Det er muligt at lave små spontane træninger i Ollerup, på SDU og lignende.

● Arrangementer

 • Klubmesterskab
 • Vi har igen holdt alternativt stævne i Åbyskov – da Lundeborg aflyste grundet covid.
 • Lundeborg er tilbage i år (den 26. juni) https://www.facebook.com/lundeborgtri
 • Mulighed for små events i Åbyskov

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 • Forslag om indkøb af musikanlæg (højtaler) til svømning. – Vi må ikke låne det der er i hallen i forvejen. (Det vil være godt, hvis vi kan lave en fremtidig aftale med svømmeklubberne/svømmeland om lån eller fælles anlæg evt. bluetooth)

Bestyrelsen arbejder videre på en løsning

 • Forslag om indkøb af to cykelkufferter til udlån i klubben – hvad er stemningen?
 • Det er muligt at leje cykelkuffert i FriBikeshop – (de er færdige efter ca. 20 udlån)
 • Der er flere i klubben der har egne kufferter.
 • Der stilles forslag om at man kan leje kufferterne af klubben, for 200-400 kr. pr udlån, så er de tjent hjem i løbet af 20 udlån

Bestyrelsen arbejder videre på en løsning

 • Forslag om indkøb af stor svømmebøje; Triatlon Danmark har mindre gratis bøjer, som vi kan få.
 • Forslag til vedtægtsændringer:
  • Se de vedtagne vedtægter under menupunktet vedtægter
 • Svømmetider
 • Der er ønske om bedre svømmetider, ved blandt andet at købe sig ind i Svendborg Svømmeland én til to dage om ugen.
 • Oplæg til at presse på for at få en dag med tidligere svømmetider
  • Kenneth får pris på, hvad to baner i en time om ugen vil koste i den nye svømmehal.
  • Hvad forventer vi at det vil koste (300 kr pr gang * 24 uger = 7200,-kr)
 • Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde på nye og forbedrede svømmetider.

7. Valg. Bestyrelsen skal gerne afspejle klubbens medlemmer og diversitet. valgene er for en 2 årig periode (Ifølge de reviderede vedtægter vælges der 3-5 medlemmer)

 • Jesper Møller (formand) – på valg – genopstiller ikke
 • Jannick (kasserer) – ikke på valg – Valgt
 • Tina Kill – på valg – genopstiller ikke
 • Steffen – på valg – villig til genvalg – Valgt
 • Simon – på valg – villig til genvalg – Valgt
 • Michael G – på valg – villig til genvalg – Valgt
 • Annette Halkjær- på valg – genopstiller ikke
 • Valg til revisor: Rasmus Stougaard på valg – Valgt

Bestyrelsen konstituerer sig selv, jf. de reviderede vedtægter, på førstkommende bestyrelsesmøde.

Med valget har generalforsamlingen givet udtryk for, at de ønsker en administrativ bestyrelse, der sørger for, at klubben formelt kan opretholdes. Arrangementer og fælles træninger skal komme som initiativer fra medlemmerne.

8. Eventuelt

 • Oplæg fra Dansk Triatlon forbund ved Rene Bøge Lejre
  ○ Hvad er en god bestyrelse, det handler om en ordentlig sammensætning:
  • køn/alder
  • kompetencer
   • erhvervsmæssige og personligt
  • Triatlon og aktivitetsniveau
  • En bestyrelse behøver ikke at være stor
   • 5 personer er rigeligt
   • Har aktive udvalg der arbejder selvstændigt
  • Har hovedansvaret for klubbens retning og økonomi
  • er synlige for medlemmerne både fysisk og kommunikativt
 • Hvad kræver det at være i en bestyrelse?
  • At man er indstillet på at yde et stykke arbejde til gavn for klubben
  • At man bidrager med de kompetencer man har
  • at man er lydhør og åben
  • Den blandede bestyrelse – administrativt, kommunikativt, netværk, rekruttering, etc…
  • Drive foreningen jf. vedtægterne, ansvar for den daglige drift, økonomi og kontakt til myndighederne
  • sparring i klubben
  • En god reklame er åbne (intromøder/træninger)
   • Synlighed
 • Klubudvikling – hvor skal vi hen?
  • Udviklingsforløb – workshop med klub eller bestyrelse (1 eller 2 eftermiddage/aftener)
  • Arbejde med hvilken klub vi er -hvilken klub vi drømmer vi om at blive – og hvordan kommer vi derhen
  • Klubbens mål og visioner – hvor vil vi gerne være om 3 – 5 – 10 år.
  • Træning:
   • Klubbens kerneydelse – det er det i skal have styr på
   • Når der kommer nye medlemmer, er det primært fordi de ønsker at gå til triatlon
   • Vi opfordres til fælles træning (fælles opvarmning og evt afslutning) Så man får klubfølelse og det sociale med – Tri-træneruddannelsen
  • Sociale aktiviteter
   • Kan være både organiserede og uorganiserede – eks. årsfest, julefrokost, sommerfest eller pizza efter træning, fredagsøl – is efter en cykeltur.
   • Vores morgenmad i forbindelse med morgensvøm om sommeren
  • Tage ud til stævner sammen
   • Fælles oplevelser evt. i form af 3 – 5 stævner
   • internationale stævner
 • Rekruttering – synlighed – kommunikation
  • Hvad er jeres gode tilbud? Det skal vi vise. Er jeres vare i orden?
  • Tag en ven med
  • Introforløb
  • synlighed i nærområdet
  • sociale medier
 • Stævner:
  • Afvikling af klubstævner – skabe synlighed, noget at arbejde sammen om – og måske penge i kassen.
 • Generelt set er man medlem i foreningerne i 6-7 år