Referat af generalforsamling 2016

Generalforsamling Svendborg Tri. 8/1

Lau valgt som ordstyrer

Jannick valgt som referent

Lau erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og med 40 deltagere, er vi nok til at være

beslutningsdygtigt.

Frederik lagde for med formandens beretning

Der er sket meget det forgangne år.

Vi har rundet 100 betalende medlemmer.

Frederik lagde vægt på at det frivillige arbejde er vigtigt.

Thomas trak sig som formand sommeren 2015. Thomas har fasthold et godt basis-niveau, hvilket

sikkert gør at der stadig er en Svendborg Tri klub.

Lars har ved årets udgang valgt at trække sig fra regnskabsposten.

En af foreningens mål med Full Distance Fyn var at tilbyde et alternativ til IM og Challenge.

Vi stillede med ca. 36 frivillige.

For de penge som Challenge fik i støtte, kunne vi have lavet et gratis stævne for 1.500 deltagere.

Der var forventet 400 deltagere, med blev kun 250.

Der er ingen Full Distance i 2016, men er erstattet af tri-festival.

Vi har forsøgt at starte et ungdoms hold op og stå i samarbejde med Svendborg svømmeklub.

Frederik vender tilbage til det under evt.

Fokus på uheld, hvor vi i klubben har været hårdt ramt i 2015.

Kernen i klubben er stadig svømning, hvor vi i år har haft to trænere og fire træningstider, hvilket

vurderes som værende pænt.

En anden vigtig ting er licens.

Spinning er velbesøgt og løb før svømning har fungeret godt.

Michael har haft sit alternative træning om lørdagen, og så er der alle aktiviterne som bliver aftalt

ad hoc via Facebook.

Vi var ligeledes repræsenteret på løbemessen i Taasingehallen.

Træningsweekend med Rasmus Henning.

Klubmesterskab.

Julefrokost.

Mange var med i Jels, Haderslev, hvor 26 deltog og vi var også repræsenteret på ikke mindre end 6

podiepladserne.

Klubben ejer et Garmin kamera som man er velkommen til at låne.

Vi har også en home-trainer man kan låne.

Telte, bøjer og flag, som i fremtiden vil være placeret hos Claus.

To flotte IM præstationer. Toftelund i Østrig og Halkjær på Hawaii.

Inden for DTRIF har sagen om en age-group atlet der brugte epo fyldt meget.

Reglerne siger at anti doping danmark kan møde op til træning eller for så vidt til

generalforsamlingen og tage test, og der skal lyde en opfordring til at holde sig fra det.

Frederik afsluttede med lidt snak om lidt nyt fra eliten, herunder dem fra klubben som er udtaget

til age-group.

Der opfordres til feedback på nyhedsbrevet.

Sportsfestival i Svendborg i juni. Mere info følger.

Kom gerne med idéer til hvordan vi kan bidrage til en sådan.

VM i tri på fire distancer afholdes på Fyn i 2016. Kevin har en finger med i det, men deltog ikke i

mødet.

DM i cross i Svendborg måske i år, ellers næste år.

Michael opfordre til at opføre sig ordentligt i trafikken. Vi er de bløde og svage, så tænk Jer om, og

brug Jeres sunde fornuft.

Særligt når der køres i STK tøj.

Klubmesterskab ligger traditionelt i juni og pga. De øvrige store stævner hvor vi plejer at være

repræsenteret, kommer det til at ligge den 25/6

Der har været på tale at at åbne klubmesterskabet for omverdenen, men stadig kun medlemmer

og fam. Der kan blive klubmester.

Facebook varetages af flere, men med Michael som tovholder.

Didriksen kunne fortælle at der kommer en klubfest sandsynligvis i oktober i år.

Halkjær opfordre til at der køres i klubtøj. Der arbejdes på at finde en alternativ leverandør – Poly,

men kun hvis der kan findes noget der er bedre.

Spinning. Masser af tilmeldte, men mange der ikke møder op. Det er dejligt med den store

interesse, men det er problematisk når folk ikke møder op, da klubben betaler halvt kontigent.

Kenneth kunne berette at vi har fået en god kontakt på kommunen, hvilket giver os mulighed for

træningstider i skolernes ferie.

Stadig gratis sauna.

Der blev spurgt til om Mads ønskede at fortsætte, og bestyrelsen havde ikke hørt andet.

Der er blevet strammet op på disciplinen særligt i forhold til mødetidspunkt, og desuden henvist til

de svømmetider hvor der er fri svømning. Mandag 21:30 til 22:00, onsdag 21:00 til 22:00, fredag

og lørdag.

Der bliver spurgt til om der kan laves en aftale med kommunen om tilskud til svømning i den nye

svømmehal. Kenneth mener ikke det er en mulighed, men der er flere der påpeger at der kan være

mulighed for mængderabat på 20 turs kort.

Der bliver kommenteret på hjemmesiden, som ikke er opdateret, hvor der ønskes basis-
informationer.

Der tales om en overdragelse fra Lars til Jannick

Der opfordres til at være ude i god tid med betaling, så licensnummer er klar, forud for tilmelding

til stævner.

Indkommende forslag:

Bestyrelsen har ikke modtaget øvrige forslag, men har selv fremsendt to.

Kontigent.

Forslaget lyder på at kontinentet vedtages på generalforsamling og ikke af bestyrelsen.

Det er vedtaget overbevisende.

Bestyrelse

Forslag: Kassereren ønskes som medlem af bestyrelsen, samt at generalforsamlingen vælger

formandsposten.

Der blev argumenteret for og i mod, primært i forhold til formandspost-formuleringen.

Vedtaget: Kassereren er en del af bestyrelsen og formanden vælges på generalforsamlingen.

Regnskab og budget:

Frederik gennemgik regnskabet.

Der mangler stadig nogle mellemregninger med Full Distance Fyn, men der er underskud og det

regnes ikke med at der er penge til klubben. Der var budgetteret med en indtægt på 20.000,-

På omkostningssiden afviger svømmeseminaret og svømmetræner, som blev dyrere end

budgetteret.

Likviditeten er gået fra 42.188,20 til 6.027,94

Der bliver spurgt til stævnematerialerne som er indkøbt til Full Distance, hvor der ønskes en liste,

samt vide hvor penge fra udlejning går hen.

Der var lidt rod i forhold til tøj afregning.

Spinning er en stor omkostning, særligt når der kun er 10-12 personer af de 35 der kommer.

Kenneth gennemgik budget:

Forslag til kontigent: 1.000,-

Budgettet er stramt, og der bliver foreslået sponsor.

For og imod på tøjsponsor f.eks. over flere år. Eller med flag og banner til stævner.

Et andet forslag er at øge egenbetaling og droppe klubbidraget på spinning og seminar.

Kunne der være en indtægt på sportsfestivallen.

Sponsorater kunne være på seminar.

Er der tænkt ungdomstræning ind i budgettet – Frederik vender tilbage under evt.

Opfordring til at tjene penge på stævner.

Egenbetaling på svømning som koster 32.000,-

Bestyrrelsen vil gerne støtte op omkring arrangementer, hvis nogen har idéerne.

Kontigentet fastsættes på generalforsamlingen. Tidligere har det været kr. 750,-

Der foreslås 1.000,- for 1/1 år og 750,- for 1/2 år (fra sommerferie til nytår) – Vedtaget.

Kim og Kenneth er ikke på valg

Michael og Morten er på valg – Genvalgt

Bestyrelsen foreslår Kenneth og Jannick til at træde ind i bestyrelsen.

Sjanne genvalgt som suppleant

Frederik stiller op som formand og valgt.

Revisorer: Gislason

Eventuelt:

Iben har svømmevideo som ønskes delt. Bestyrelsen skal nok tage den.

Opfordring til fællestræning på Facebook.

Tid, sted, tempo og distance – og det skal overholdes.

OTK tilbyder børne- og ungdomstræning. Frederik sender en mail rundt og opfordre til deres

svømmeseminar den 16-17/1

Der er også mulighed for at komme ind og køre på banen i Odense. Info på mail fra Frederik.

Opfordring til at flytte spinning til Skårup. Der er 10 pladser, men der kan køres flere timer.

Claus eller Jane.

Kenneth nævnte at der i SG huset er mulighed for 25,- pr. Gang. 11 cykler.

Lau hævede mødet kl. 21:45