Referat af generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Triatlonklub

 

Sted: SG huset Vandkanten

 

Tid: Mandag den 12. januar kl 1930

 

Dagsorden:

 

Fremmødte: 32

 

 

 • Valg af dirigent: Deltagerne begærer ordet hos dirigenten med opgivelse af navn. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning og om begrænsning af tiden for talerne. Sådanne forslag kan også stilles af generalforsamlingens øvrige deltagere.

 

Lau Caspersen valgt til dirigent, enstemmigt.

 

 

 • Valg af referent: Referatet skal indeholde diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger med angivelse af stemmetal.

 

Referent: Thomas Ravnkilde

 

 

 • Beretningen fra formanden.

 

Klubben stiftet i 96. 88 betalende medlemmer. Opfordring til fællesskab ved Haderslev Triatlon.

Formanden berører kort emnet: ungdomsafdeling i STK

Triatlonlicenspas fås via klubmodul. Vigtigt at have med til de fleste stævner.

Messe i Tåsingehallen. Klubben plejer at deltage med et par cykler. Der er desuden løb – 5 og 10km.

Svømning: Det kører som det skal til trods for at vi er mange

Spinning om torsdagen i Fitness DK: god træning med Skipper.

Løb mandag onsdag med Kim Winther: Det kører rigtigt godt.

Cykling søndag: der er mange med hver gang.

Formanden foreslår at få lavet en lille fim om klubben evt. til løbemessen i Taasinge.

 

 

 • Fremlæggelse af revideret regnskab 2014 og budget 2015, ved kasser Lars.

 

Regnskab og budget: Gennemgået. Se evt. bilag.

Kommentarer: Lau: Svømmeseminar bliver formentlig mere end det budgetteret 3000kr.  

 

 

 • Valg af bestyrelse. Kasseren og to bestyrelsesmedlem afgår i ulige årstal.

 

 

 

 • Kasser: Genopstiller ikke til bestyrelse, men fortsætter gerne som kasser.

 

 

  1. Bestyrelsesmedlem 1: Lau genopstiller ikke – ønsker et medlem, der har været medlem i under 2 år. Frederik: Basis i klubben varetages af bestyrelsen – alt andet er bonus. Brænder man for noget er man velkommen til at byde ind med nye tiltag.

Opstiller: Kim Winther, Kenneth Roed. begge valgt enstemmigt.

Valgt: Kim Winther, Kenneth Roed valgt til bestyrelsen.

Se evt. vedtægter.

Bestyrelsesmedlem 2: Frederik Lassen genopstiller.

 

 • Suppleant: Jeanne Pedersen opstiller og er valgt enstemmigt

 

 

 1. Valg af revisor og suppleant: Jørgen. valgt enstemmigt.
 2. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 4. januar 2015) – Ingen forslag modtaget.

 

 1. evt.

 

Debat omkring svømning:

 

 

 • Forslag:
 • at der på alle baner svømmes efter program. Laminerede programmer – der vælges en fører.
 • Evt. Fra 8-9 efter program fra 9-10 fri svømning.
 • Fast tidspunkt for hvornår programmerne starter.
 • Forslag om at der kørers programmer på bane 4 også.
 • Onsdag udnyttes kapaciteten ikke optimalt. Den sidste time er der meget få svømmere – Der foreslås træningstid fra 8-9 med Tommy og fra 9-10 med Nicolai.  
 • Som triklub har bestyrelsen ret til at bestemme om der skal svømmes programmer evt. på alle baner. Fredag er fri svømning, hvis man kun vil dette.
 • Forslag til at fredagstiden ændres til 19-20. Sauna er lukket pga. økonomi.
 • Udendørssvømning annonceres senere.  

 

 

Beslutning:

– Bestyrelsen træffer afgørelse om eventuelle tiltag og ændringer.

 

Spinning:

 

 • ændringsforslag – man betaler fuld pris for et sæde – har man brugt de over 50% får man halvdelen af beløbet tilbage. Dette for ikke at klubben spilder penge.
 • Forslag: klubben betaler for eksempelvis 15 sæder og der benyttes først til møllealternativt til brugerbetaling.
 • indspark: Forskel i og med Spinning foregår i et kommercielt foretagende.

 

 

Beslutning:

 

 • Bestyrelsen træffer beslutning om hvordan tilbuddet kommer til se ud.

 

 

Cykling:

 

 • Lau C foreslår at der evt. køres i to grupper om søndagen, når sæsonen nærmer sig.
 • Foreslag om at vi slår os sammen med Svendborg Cykleklub – De er kontaktet.
 • Det er vigtigt at alle kan være med på en eller anden måde.
 • Fra formanden: Tilbud fra Fri bike shop om bike fitting, body scan mm. Rabatsatser lægges på hjemmesiden. Der kan også opnås rabat gennem klubben i Kvalitri i Odense.

 

 

Løb:

 

 • Tirsdage kl 18. Der løbes med Svendborg atletik. til foråret løbes på atletikbane. Henvendelse til Keld.  
 • Opfordring fra Kim W om deltagelse mandage før svømning.

 

 

Facebooksiden:

 

 • Åbnet eller lukket? Skal der evt. ryddes op i medlemmer? Laaaang debat!

 

 

FDF 2015, 5. juli. ved Frederik Lassen:

 

 • Klare forbedringer i forhold til sidste år.
 • STK står for Cykel og løberute.
 • Der skal bruges hjælpere div dage. udmeldes også senere.
 • STK står for depotet på toppen af bakken – her skal være kæmpe fest og gang i den.  bl.a her skal bruges hjælpere.     

 

 

Klubtøj:

 

 • levering i uge 5-6. Afhentes i Fri Bike Shop.

 

 

Klubmesterskab:

 

 • dato mm. besluttes i bestyrelsen og meldes ud senere. Deltagelse er for medlemmer + evt. familier.

 

 

Debat om ungdomsafdeling:

– Det kræves at nogen ønsker at løfte opgaven.   

 

BILAG

 

Svendborg triatlon klub 2014
       
Indtægter   udgifter  
       
Bank pr. 01.01.2014 53.648,19    
(bl.a. inkl tøjindbetalinger 2013)    
       
Kontingent 59.030,00 Svømmehal 01.07.13 – 31.12.13 3.835,00
spinning 3.200,00 Svømmetræner 01.01 – 01.06 2.800,00
Full distance Fyn 20.000,00 Licens 19.800,00
Klubtøj 7.546,25 Åbyskov brolaug 500,00
renteindtægter 41,28 Diverse mødeudgifter 3.172,32
    klubmesterskab 5.050,00
    Tøjkøb (inkl 2013) 43.925,63
    kontor, email, hjemmeside 2.385,00
    Mobilpay opstart 685,10
    dommerkursus Frederik 300,00
    bankgebyr 20,00
    Svømmetræner 01.07 – 31.12 4.025,00
    spinning 5.880,00
    svømmehal 01.01.14  – 30.06.14 4.317,50
    trænertøj, Nikolaj 387,50
    Bestyrelsesmøde 1.429,00
    Tryg forsikring, full distance 2.765,47
       
       
Indtægter i alt 143.465,72 udgifter i alt 101.277,52
       
Banksaldo pr. 31.12.2014 : 42.188,20  
       

 

Svendborg triatlon klub BUDGET 2015
       
Indtægter   udgifter  
       
Bank pr. 01.01.2015 42.188,20    
       
55 x hel års Kontingent 41.250,00 Licens 75 stk 15.000,00
20 x halv års kontigent 10.000,00 Svømmehal 01.07.14 – 31.12.14 4.400,00
15 x spinning a 200kr 3.000,00 svømmehal 01.01.15  – 30.06.15 3.800,00
Full distance Fyn 20.000,00 Svømmetræner 01.01 – 01.06 2.800,00
Klubtøj 7.500,00 Svømmetræner 01.07 – 31.12 4.000,00
    Nikolaj 1.000,00
    spinning 6.300,00
    Åbyskov brolaug 500,00
    Diverse mødeudgifter 3.000,00
    klubmesterskab 5.000,00
    kontor, email, hjemmeside 1.500,00
    Bestyrelsesmøde 1.500,00
    Telt 5.000,00
    Svømmeseminar 3.000,00
       
       
Indtægter i alt 123.938,20 udgifter i alt 56.800,00
       
Banksaldo pr. 31.12.2015 : 67.138,20