Referat af generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling Svendborg Triatlonklub 26/1-2024

 1. Valg af dirigent og referent.
  Som dirigent blev valgt Jan Præstholm, som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Som referent blev valgt Mette Svarer

 2. Formandens beretning
  Formand Michael Gislason nævnte de arrangementer klubben har afholdt i 2023, bl.a. Løbetræning og foredrag med Daniel Bækkegård og efterfølgende fest, Lundeborg Triatlon, hvor han selv sammen med Jannick Rosenlund har overtaget rorpinden efter Simone Krogh-Nielsen, som dog stadig er med på sidelinjen, diverse afslutninger på Børsen, ikke mindst i forbindelse med svømmetræner Andreas’ opsigelse, og hvordan bestyrelsen har været i kontakt med flere potentielle nye trænere, men desværre ikke har været i stand til at lukke en aftale.

  Aktuelt er der 42 medlemmer i klubben.

  Som kommentar til formandens beretning, kunne Kenneth Roed berette at bestyrelsens opslag på Facebook havde afledt en henvendelse fra en af Svendborg Svømmeklubs trænere, som i forvejen træner om onsdagen, og som gerne vil tage vores hold – Svømning med træner vil derfor i fremtiden blive om onsdagen, og allerede fra på onsdag.

 3. Kassernes beretning
  Jannick fremlagde regnskabet og efter enkelte spørgsmål, blev det godkendt af generalforsamlingen. Det samme blev budgettet, hvor der er den afgående bestyrelse har indlagt råderum for den nye bestyrelse.

 4. Kontingent for 2024
  Som en del af punktet om kontingent fastsættelse, blev det foreslået at lade unge under 18 træne gratis, da de ikke koster noget hos Triatlon Danmark, kan være en kanal til nye medlemmer og samtidig give klubben en tungere stemme til kommunens svømmeudvalgsmøder, hvor svømmetid fordeles.
  Der blev udtrykt bekymring for forslaget, men aftalt at det kunne tages op til næste generalforsamling, da det givetvis ville være fornuftigt at foretage ændringer i vedtægterne.

  Det blev besluttet at kontingentet fastholdes på kr. 1.000,- når man melder sig ind før sommerferien og 600,- efter. Medlemskabet løber fra tidspunktet for indbetaling til 31/1. Kontingent skal indbetales senest 12/2-2024

 5. Udvalgenes beretning
  Der er ingen udvalg

 6. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen
  Steffen Haarbo Bech og Jannick er på valg og ønsker ikke genvalg.
  Kenneth, Jan og Sebastian vælges ind og konstituere sig herefter.

  Tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

 8. Eventuelt
  Årets STK’er blev valgt blandt de tilstedeværende, blandt tre kandidater der ligeledes blev fundet på generalforsamlingen. Der kunne stemmes på Steffen, for hans altid gode humør og kæmpe arbejde for det sociale, bl.a. til klubfesterne. Jan, for at holde gang i både spinning og sommersvømning, som trækker flere til, end indendørssvømningen kan. Michael og Jannick i forening, for at have overtaget Lundeborg Triatlon. Valget faldt på Steffen – Kæmpe tillykke.

  Den sædvanlige runde med hvilke stævner de fremmødte skal deltage i

Tak til alle de fremmødte for en god generalforsamling og ikke mindst efterfølgende klubfest.