Referat af generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Svendborg Triatlonklub 31/1 2023

 1. Rasmus Stougaard valgt som diregent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
 2. Formandens beretning ved Michael Gislason.

Michael kom vidt omkring fra året der gik og den kommende sæson, hvor der både var en opfordring til at deltage i de lokale stævner og ikke mindst at passe godt på os selv, særligt når vi cykler.

 • Kassererens beretning.

Regnskab og budget bød ikke på de helt store overraskelser og blev godkendt.

 • Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år, var uforandret i forhold til det forgangne år; 1.000,- for hele året og 600,- fra sommerferien og året ud. Dette blev godkendt
 • Da de faste udvalg er nedlagt, blev det til en løsere snak om de adhoc udvalg der aktuelt findes. Tina og Annette er godt i gang med forberedelserne til klubfesten, som ikke nåede at blive afholdt i efteråret 2022. Datoen er den 25/2, hvor også Kenneth har et foredrag med Daniel Bækkegård – Bemærk at der er særskilt tilmelding til de to arrangementer.

Der er lidt usikkerhed omkring klubtøj-situationen. Ikke alle er lige tilfredse med HumanSpeed og da der også er usikkerhed om klubben fortsat kan få rabat i SuperTri, vil man forhøre sig om der kan laves en god aftale med Sporten i Svendborg.
Steffen fortalte lidt om klub mesterskab og forsikrede om at det naturligvis også vil finde sted i 2023.

 • Svømmetræner Andreas havde sendt et forslag, som primært handlede om at få feedback fra klubbens medlemer. Da han desværre ikke selv kunne deltage blev der opfordret til at give denne feedback direkte til Andreas, enten til svømning eller hvis han deltager den 25/2.
  Andreas havde også et forslag om en velkomstpakke og det er bestyrelsens holdning at hvis nogen vil påtage sig opgaven med at undersøge hvad en sådan vil koste og vende tilbage, vil man meget gerne tage stilling til det.

Jannick havde en række ændringsforslag til foreningens vedtægter, som primært gik på at fjerne selvmodsigelser og sproglige krøller, som i det store hele blev accepteret – Se vedtægterne for detaljer.

 • Michael var på valg og modtog genvalg.
  Simon trak sig fra bestyrelsen, som herefter består af Formand Michael Gislason, Kasserer Jannick Rosenlund og medlem Steffen Haarbo-Bech
  Bestyrelsen påpegede endnu engang at det er sårbart for klubben, med så lille en bestyrelse og opfordrede til at nogle meldte sig så der vil være mulighed for at overdrage viden.
 • Steffen overrakte vin til Jan Præstholm som både har stået for spinning og lørdagssvømning i åbyskov med tilhørende morgenmad.

Der er desuden vin til Tina for at hjælpe med Klubmodul, herunder licenser og Simon for det gode arbejde han har lagt i bestyrelsen.

Den sædvanlige runde med hvilke stævner folk skulle køre. Der er desuden et Facebook opslag, hvor man kan skrive sit stævne ind, så andre kan blive inspireret.